psychomotorische therapie >> therapeut >> methodieken

In de loop van de jaren heb ik door scholing ook specifieke methodieken die ik bij of naast de therapie gebruik, zoals:

 

- Observatie van gedrag door PMDC, PsyMot en Laban

- Sherborne

- korte oplossingsgerichte therapie

- sociale weerbaarheid (integratief aanbod, naar J Kool)

- hartcoherentietraining (HCT) zowel met stresseraser-apparaatje als met adem & bewegingsoefeningen

- mindfulness-oefeningen en mindfulnesstraining volgens methode UvA

- stressmanagementtraining (C. Emck)

- systemisch werken met vaktherapie (Paul Hekking)

- ouder-kind-interactie in beweging (OKI-B)

- Greenspan (ADHD onder controle)

- geweldloze communicatie (M. Rosenberg en Justine Mol)

- affectregulerende vaktherapie

- vaktherapie bij rouw & verlies