psychomotorische therapie >> links >> .

over mijn vak en vakverenigingen:

www.vaktherapie.nl: over vaktherapie in Nederland, van de federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB), ook voor vergoedingenoverzicht

www.pmtinfosite.nl: veel informatie over psychomotorische therapie

www.nvpa.org: mijn beroepsvereniging Ned. Verbond voor Psychologen/psychotherapeuten en Agogen, ook voor vergoedingenoverzicht

www.rbcz.nl: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg ( = overkoepelend orgaan van NVPA e.a.)

ik ben verbonden aan:

www.vaktherapeuten030.nl: een pagina met vaktherapeuten uit Utrecht en regio 030, speciaal voor Poh-GGZ en mensen die ivm transitie willen weten waar ze met een vraag voor ervaringsgericht hulp terecht kunnen.

www.zoutvat.com: een pagina met vaktherapeuten uit regio Zuid-Oost Utrecht

NALK: Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten

www.affectregulerendevaktherapie.nl: over een methode die ik mede ontwikkeld heb voor de PMT, en die ingezet wordt bij gedrags-en emotionele problemen bij kinderen met een verstoring in de gehechtheidsrelatie

www.uiteigenbeweging.nl: meer meer info over de methode voor sociale weerbaarheid 'Ho, tot hier en niet verder...'

www.sherborne.nl: over de methode van Veronica Sherborne

 

Voor meer achtergrondinformatie

CJG Centrum jeugd en gezin

Balansdigitaal.nl: Vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen (waaronder ADHD en Dyslexie). Voor ouders van kinderen met een probleem en voor jongeren of volwassenen die zelf met zo'n probleem te kampen hebben.

SOLK: informatie over Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten, tegenwoordig Aanhoudende Lichamelijke klachten genoemd

www.psychowijzer.nl  Website over psychische problematiek

https://lichaamstaal.startpagina.nl allerlei informatieover lichaamstaal & nonverbale communicatie

www.jeugdsportfonds.nl Alle kinderen moeten kunnen sporten, voor financiele ondersteuning van sport door

www.allekindertherapeuten.nl