psychomotorische therapie >> links >> .

over mijn vak(verenigingen)

www.pmtinfosite.nl: veel informatie over psychomotorische therapie

www.vaktherapie.nl: over vaktherapie in Nederland, van de federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB), ook voor vergoedingenoverzicht

www.nvpa.org: mijn beroepsvereniging Ned. Verbond voor Psychologen/psychotherapeuten en Agogen, ook voor vergoedingenoverzicht

www.rbcz.nl: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg ( = overkoepelend orgaan van NVPA e.a. )

www.vaktherapeuten030.nl: een pagina met vaktherapeuten uit Utrecht en regio 030, speciaal voor Poh-GGZ en mensen die ivm transitie willen weten waar ze met een vraag voor ervaringsgericht hulp terecht kunnen.
www.uiteigenbeweging.nl: meer meer info over de methode voor sociale weerbaarheid 'Ho, tot hier en niet verder...'

www.sherborne.nl: over de methode van Veronica Sherborne

 

Voor meer informatie

CJG Centrum jeugd en gezin

Balansdigitaal.nl: Vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen (waaronder ADHD en Dyslexie). Voor ouders van kinderen met een probleem en voor jongeren of volwassenen die zelf met zo'n probleem te kampen hebben.

SOLK: informatie over Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten

NOLK: netwerkonverklaarde lichamelijke klachten

www.psychowijzer.nl  Website over psychische problematiek

 

overige

www.allekindertherapeuten.nl

www.lichaamstaal.pagina.nl: allerlei informatieover lichaamstaal & nonverbale communicatie

www.jeugdsportfonds.nl Alle kinderen moeten kunnen sporten, voor financiele ondersteuning van sport door