psychomotorische therapie >> info >> info voor cliënten

 Het motto van Aldoende is: 

Laat het lichaam spreken, ofwel  

                           

verandering door ervaring ... 

 

Wat is PMT?  Psychomotorische therapie gaat ervan uit dat de mens zichzelf, en ook zijn problemen, laat zien door de wijze waarop hij iets doet -of laat.  Het lichaam en het bewegen wordt gebruikt als ingang om mensen te laten ervaren hoe zij omgaan met situatie (en problemen). Vandaaruit kan iemand -al doende- leren hier verandering in aan te brengen.

Voor wie?  Voor mensen met psychische of (sociaal-)emotionele problemen. PMT is er voor mensen bij wie het stilstaan bij het lichamelijke en het bewegend leren (beter) werkt. Dus bijvoorbeeld:

  • volwassenen of kinderen/jeugdigen die hun gevoelens nog niet goed onder woorden kunnen brengen
  • personen die hun problemen 'wegpraten'
  • volwassenen of kinderen die door hun (verstandelijke) beperking geen verbale therapie willen/aankunnen.
  • gezinnen met (emotioneel jonge) kinderen
  • personen bij wie (verstoorde) lichaamsbeleving essentieel is

Klik hier voor het behandelaanbod.

Een voorbeeld: Pim (38 jaar) heeft last van woedeaanvallen. De psychomotorisch therapeut vraagt hem met welke fysieke sensaties de woede gepaard gaat. Daar heeft Pim nog nooit bij stilgestaan. Hij heeft nooit geleerd om aandacht te besteden aan de signalen van zijn lichaam. De therapeut laat Pim onder meer boksen tegen een bokszak en leert hem welke signalen met opkomende spanning en woede te maken hebben. Hierdoor krijgt hij ook meer zicht op de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van woedeaanvallen.Daarnaast leert hij wat hij doen als hij de spanning voelt oplopen, bijvoorbeeld adem- of ontspanningstechnieken.

Hoe gaat het in zijn werk bij PMT?

  • we starten met een intake, en (vaak) een vragenlijst
  • Daarna gaan we in verschillende bewegingssituaties kijken we hoe jij /je kind omgaat met eigen gevoelens, met de ander en het materiaal.

Daarbij letten we op lichaamsbeleving, lichaamsbeeld, lichaamssensaties, lichaamshouding, de lichamelijke spanning en het bewegingsgedrag.

  • Op grond van de hulpvraag en de bevindingen maakt de therapeut een verslag met een voorstel, samen maken we een behandelplan.
  • Therapie bestaat uit "doen & ervaren", om aldoende je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te leren herkennen en begrijpen.
  • Én de client kan de klachten en problemen al doende anders gaan benaderen. De behandeling is gericht op actuele situaties en/of gebeurtenissen uit het verleden en de hiermee verbonden gedragspatronen en conflicten.

Er zal regelmatig overleg met client en zijn ouders zijn en met eventuele andere behandelaars. Onder behandelaanbod staan de meest voorkomende indicaties voor PMT.

Voorbeeld van kinderbehandeling: Karel (12) heeft vaak hoofdpijn. Hij gaat niet graag naar school en heeft geen aansluiting bij leeftijdgenoten. Die vinden hem vreemd. Uit testen blijkt dat Karel hoogbegaafd is. In de psychomotorische therapie blijkt dat hij moeilijk spontaan kan bewegen, eerst probeert te bedenken wat hij moet doen. Door bewegingsopdrachten en lichaamsgerichte oefeningen wordt Karel meer vertrouwd met zijn lichaam, waardoor hij makkelijker aansluiting vindt bij klasgenoten.

Voor meer informatie, voor mensen met een beperking en om samen te lezen met kinderen kijk onder: eenvoudige uitleg