psychomotorische therapie >> behandelaanbod >> volwassenen

 

Het behandelaanbod voor volwassenen bestaat uit

Individuele therapie ter verbetering van:

  • zelfvertrouwen en assertiviteit
  • zelfwaardering, lichaamswaardering bijvoorbeeld na depressie of trauma 
  • omgaan met en uiten van gevoelens en emoties (ook vermindering van psychosomatische klachten)
  • lichaamsbeleving
  • mogelijkheden tot ontspannen & omgaan met stress      
  • weerbaarheid
  • problemen bij impulsregulatie of agressieregulatie
  • omgang van de ouder met probleemsituaties (ziekte, verlies, het hebben van een kind met opvoedings of leerproblemen), indien deze gehinderd wordt door ´oude´ patronen.

 

Ook andere indicaties, waarbij werken via bewegen en lichaamsbeleving een goede ingang lijkt, zijn mogelijk. In een intake kan dit verder bekeken worden.