psychomotorische therapie >> behandelaanbod >> kinderen

Indicaties voor individuele therapie voor kinderen

Sociaalemotionele problemen

 1. kinderen met psychosomatische klachten & spanningsklachten zoals hoofdpijn of buikpijn zonder lichamelijke oorzaak
 2. kinderen met (dreigende) verstoorde of onveilige gehechtheidsrelatie
 3. kinderen met verstoorde lichaamsbeleving of genderidentiteitsproblemen-genderdysforie
 4. kinderen met traumatische ervaringen op lichamelijk vlak
 5. kinderen met moeite in sociale weerbaarheid (ook als voorbereiding groepje)
 6. kinderen die emotie-reguleren of uiten van emoties lastig vinden, zoals bij LAAGBEGAAFDHEID of HOOGBEGAAFDHEID,  maar ook na life-events zoals scheiding/verlies
 7. kinderen met vermijdend gedrag, zoals schoolangst of sociale fobie en/of met faalangst
 8. kinderen met laag zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaardering kinderen die (nog) niet toe zijn aan oefentherapie of fysiotherapie voor hun senso-motorische achterstand, omdat zij vanwege hun gedrag, of vanwege gezinsinteractie problematiek niet ´trainbaar ´zijn.

NB bij behandelingen van kinderen wordt altijd ook met ouders of het systeem afgestemd, soms in gesprekken, soms doen ouders mee in de zaal. Zie ook gezin.

Fysiek-cognitieve problemen

 1. kinderen met moeite in impuls- en agressieregulatie zoals bij ADHD, ODD, ASS kinderen met onvoldoende integratie van voelen-denken-handelen, zoals binnen autistisch spectrum, ASS, of MCDD en NLD en zoals  soms voorkomt bij kinderen met hoge intelligentie/hoogbegaafdheid
 2. kinderen met zwak lichaamsbesef en ruimtelijke oriëntatie, waardoor schrijf-, reken- of sociale problemen veroorzaakt of in stand gehouden worden
 3. kinderen met prikkelgevoeligheid/ADHD & secundaire problematiek

Groepstherapieën

Speciale Mindfulnesstraining, voor kinderen & jongeren met ADHD of milde ASS, 8 weken trainen voor betere aandacht, concentratie, impulsbeheersing en compassie. We werken in groepen van 4 tot 6 kinderen. Ouders volgen parallelle training, maximaal 12 deelnemers. Gebaseerd op de methode van Susan Bögels (UvA) Wil je meer info ? klik hier.

Speciale sociale vaardigheidstraining: SOCIAAL CIRCUS. Met hulp van allerlei circusoefeningen die met samenwerking te maken hebben, kunnen kinderen leren afstemmen op elkaar. Ze oefenen met basale interactievaardigheden zoals iets vragen, wachten, hulp vragen/geven, nee-zeggen, samenwerken, feedback geven & ontvangen. We sluiten de training in de laatste sessie af met een heus optreden voor ouders en brusjes.