psychomotorische therapie >> samenwerking >> met wie

Voor de therapie heb ik -waar nodig- contact en overleg met:

 • Verwijzers
 • Huisartsen / specialisten
 • Leerkrachten of intern begeleiders van scholen
 • Kinderpsychiaters  o.a. Dion Leiblum in Zeist
 • Diverse GZ-psychologen, o.a van Youké en VUmc-genderpoli
 • andere verwijzers of mede-behandelaars
 • Relatietherapeut Jan Duits (zelfde locatie als Al doende)
 • Centrum Jeugd en Gezin CJG
 • Collega's uit de SOLK-werkveldgroep
 • Daarnaast tien á twaalf maal per jaar intervisie: enerzijds met PMT-vakgenoten (NVPMT) en anderzijds met NVPA-collega's

Ik neem deel aan twee samenwerkingsverbanden:

 1. vaktherapeuten030, voor stad en regio Utrecht (030), zie www.vaktherapeuten030.nl
 2. Vaktherapie ZOUTVAT, voor regio Zuid Oost UTrecht VAkTherapeuten, zie www.zoutvat.com

.